Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1. Mục đích thu thập thông tin Khách hàng

https://phatphapnhiemmau.vn/  sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.

Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc cung cấp của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên website  https://phatphapnhiemmau.vn/ .

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, website  https://phatphapnhiemmau.vn/   mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng.

Trong phạm vi điều khoản, website  https://phatphapnhiemmau.vn/  cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin của Khách hàng

- Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp.

+ Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa website  https://phatphapnhiemmau.vn/  và thành viên.

+ Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng

+ Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên website. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng.

+ Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Website có ảnh hưởng đến Khách hàng.

- Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của website  https://phatphapnhiemmau.vn/  khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. Website  https://phatphapnhiemmau.vn/  luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng.

- Website  https://phatphapnhiemmau.vn/  yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng rời máy tính và chưa đăng xuất trên website, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin Khách hàng

Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ:

Cửa hàng THIỆN PHÁT DESIGN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 42 Hòe Nhai, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Mã số thuế: 01A8025937

Website: https://phatphapnhiemmau.vn/

Email: sale@thienphatdesign.com

 

4. Đơn vị tiếp cận thông tin Khách hàng

Website  https://phatphapnhiemmau.vn/ là đơn vị duy nhất có quyền tiếp cận các thông tin mà Khách hàng cung cấp để phục vụ cho quá trình sử dụng dịch vụ/sản phẩm của Khách hàng. Website  https://phatphapnhiemmau.vn/  cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật.

 

5. Phương thức / Cách thức để Khách hàng sửa đổi thông tin các nhân trên hệ thống dữ liệu

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

+ Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

+ Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị website và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin Khách hàng

Ban quản trị website  https://phatphapnhiemmau.vn/ cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

+ Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website https://phatphapnhiemmau.vn/.

+ Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn.

 

Lấy lại mật khẩu

bbbbbb